prof. dr hab. Wojciech Czakon, Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Piotr Jedynak, Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Zbigniew Makieła, Akademia WSB Dąbrowa Górnicza

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ, Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (Uniwersytet Ekonomiczny)

dr Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Zygmunt Frankiewicz, Prezes Związku Miast Polskich

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Prorektor ds. Collegium Medicum UJ

Bernd Schäfer, Burmistrz Bergkamen, Niemcy

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska

prof. dr hab. Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński

Wadim Tyszkiewicz, Senator RP

abp. Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki

prof. dr hab. Grzegorz Liśkiewicz, Politechnika Łódzka

prof. dr hab. Wiktor Adamus, Uniwersytet Jagielloński

Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia

dr Anna Florek-Paszkowska, Centrum PUCP, Peru

ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, Rektor Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie

Elisabeth Masse, Burmistrz Saint-André, Francja

prof. dr hab. Anna Ujwary-Gil, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

dr Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu

Kamil Sobolewski, Główny Ekonomista Pracodawców RP

dr Witold A. Cempel, Prezes FlexSim InterMarium

Massimo Seri, Burmistrz Fano, Włochy

Hubert Wieland Conroy, Ambasador Peru w Polsce

Theodor Cosmin Onisii, Ambasador Rumunii w Polsce

Konrad Fijołek, Prezydent Rzeszowa

Marcin Mazgaj, Konsul Honorowy Peru w Krakowie

Ludomir Handzel, Prezydent Nowego Sącza

Marcin Jędrychowski, Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Amit Lath, Wiceprezes Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej

Jacek Wiśniewski, Prezydent Mielca

dr. n. med. Sławomir Krzemiński

Zdzisław Grzelka, Starszy Bractwa Kurkowego

Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca

Rafał Sonik, kierowca w rajdach terenowych

Tomasz Marczyński, kolarz szosowy

Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Sopotu

Renata Gawlik, Wójt Gminy Biskupice

Józef Tomal, Starosta Myślenicki

Tomasz Latocha, Burmistrz Brzeska

Piotr Bunar, Wydawnictwo Avalon

Małgorzata Duży, Burmistrz Świątnik Górnych

dr Mirosław Śliwiński, WOPR Opole

Marius Galbenusa, President of CERS, Romania

Dan Boboutanu, Mayor of City Hunedoara, Romania

Alina Bilan (Political sciences at S.N.S.P.A, Attorney at Law, ARDLD
President; ONV LAW Co-owner and Partner, Romania)

Sergiu Petrea (PhD Architect, Project manager – ARDLD, Managing
partner – TECTO, Romania)

Cornelia Muraru-Ionel (Coordinator of the Technological and Business
Incubator INMA-ITA, cluster manager of IND-AGRO-POL competitiveness
pole, Romania)

Vergil Muraru (Expert – National Institute of Research – Development
for Machines and Installations Designed for Agriculture and Food
Industry – INMA Bucharest/Romania)

Magdalena Golonka, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej UMiG Wieliczka

Łukasz Sadkiewicz, Prezes CER Solne Miasto Sp. z o.o.

Piotr Sionko, Dyrektor Mediateki-Biblioteki Miejskiej w Wieliczce

Jolana Sobol, Dyrektor Wydziału Inwestycji UMiG Wieliczka

Agnieszka Szczepaniak, Zastępca Burmistrza Wieliczki ds. Społecznych

Ignat Timar, Kierownik Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej UMiG Wieliczka

Joanna Kordula, Radna Miejska w Wieliczce

Magdalena Kot, Dyrektor Wielickiego Centrum Kultury

Magdalena Gajewska, Wójt Gminy Zarszyn

Barbara Ptak, Pełnomocnik Zarządu Wielickiej Spółki Transportowej

Joanna Zygmunt, Zastępca Dyrektora Wielickiego Centrum Kultury

Krystian Kogut, FlexSim InterMarium

Filip Polit, FlexSim InterMarium

Marek Nazarko, Burmistrz Michałowa

Jakub Dorosz Kruczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Paweł Bogacz, Business Centre Club/FlexSim InterMarium

Maciej Antkiewicz, Administracja Szkół Gminy Skała

Zdzisław Grzelka, Starszy Bractwa Kurkowego

Adam Marek Panuś, Sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka

Krzysztof Madej, Najwyższa Izba Kontroli

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Piotr Krupa, Zastępca Burmistrza Wieliczki ds. Inwestycji

Barbara Skibska, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce

Violeta Arlak, aktorka

Rafał Rozumek

Tomasz Suś, Burmistrz Dobczyc

Michał Hebda, Zastępca Burmistrza Niepołomic ds. Społecznych

Marcin Skwierawski, Wiceprezydent Sopotu

Roland Schäfer, Honorowy Burmistrz Bergkamen, Niemcy

Józef Lassota, UMiG Wieliczka

prof. dr hab. Jarosław Górniak, Prorektor ds. Rozwoju UJ

Nagma Mohamed Mallick, ambasador Indii w Polsce

Katarzyna Kowalska, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Projektami, Urząd Miasta Łodzi

Robert Kolczyński, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, Urząd Miasta Łodzi

Piotr Bunar, Prezes Wydawnictwa Avalon

Rafał Rozumek, Prezes Stowarzyszenia Solne Miasto Wieliczka

dr Angelika Wodecka-Hyjek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krystyna Kotarba, Przewodnicząca Zarządu Osiedla w Świątnikach Górnych

dr hab. Agnieszka Szczudlińska-Kanoś, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. Tomasz Kafel, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Mr. JJ Singh, President, Indo-Polish Chamber of Commerce & Industry (IPCCI)

Dana Caraivan, Communication Advisor, Konsulat Honorowy Rumunii w Krakowie

prof. dr hab. Mieczysław Morawski, Politechnika Warszawska

prof. dr hab. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wojciech Sypek, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK

Janusz Wróbel, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego

Jerzy Kulka, Zastępca Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

Andrzej Chmielewski, Zastępca Wójta Gminy Pruszcz Gdański

prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Agata Machnik-Pado, Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie

Jan Grzegorz Pacut, król kurkowy, Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe

Łukasz Cieślik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Laurentiu Caliman, Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie

Petru Sirghi, UAB Ideal Trade Links, Romania

Tomasz Łazarski, Prezes Zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego

prof. dr. hab. Jerzy Domżał, Dyrektor Instytutu Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina

Józef Rysak, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa

Włodzimierz Roszczynialski, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

dr Michał Żabiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marius Croitoru, Group CFO, CANPACK

Roland SCHÄFER, Honorary Mayor and Honorary President of the German Association of Towns and Municipalities

Silvia Gosewinkel, Member of the Landtag

Klaus Kuhlmann, Delegate of CEMR (Council of European Municipalities and Regions)

Kamil Jastrzębski, Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski”

dr hab. Wioletta Knapik, prof. URK, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Anna Janik-Garbiec, Wielickie Centrum Kultury

Jacek Juszkiewicz, Wiceprezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wieliczce

dr Jakub Olech, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Barbara Skibska, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce

prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Julita Ewert-Stawowy, Zastępca Dyrektora Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Magdalena Cyran, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

dr Anna Rychły-Mierzwa, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Marek Płachno               

Wojciech Biernat, Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach

Roman Koszyk, Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce

dr Dariusz Woźniak, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Igor Iwanowicz Polownikow, Prezydent Ukraińskiej Technologicznej Akademii w Kijowie 

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB

Agata Machnik-Pado, Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej

prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta, Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Bogusław Król, Wójt Gminy Zielonki

prof. dr hab. Magdalena Kozień-Woźniak, Politechnika Krakowska

dr hab. Piotr Skowron, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Ryszard Rządkowski, Gazeta Piastowska

Paweł Szlachetka, Media Net

Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwice

prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Marek Lasoń, Podstarszy Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce

Mariusz Sosnowski, Skarbnik Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce

Bartosz Wajman, Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie           

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Adrian Palonek, Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce

Elżbieta Sendor, Radna Rady Miejskiej w Wieliczce

Agnieszka Żak-Haraburda, Dyrektor SP w Grajowie

Agnieszka Molek-Rusin, przedsiębiorca, Ruch Samorządowy „Tak! Dla Polski”

dr Jolanta Stokłosa, Prezes Hospicjum św. Łazarza w Krakowie

Renata Połomska, Hospicjum św. Łazarza w Krakowie

Daniel Wrzoszczyk, Dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Katarzyna Rudy-Kubisztal, LIV-opakowania Wieliczka

Łukasz Kubisztal, LIV-opakowania Wieliczka

Konrad Koniarz, Grupa B12 Nieruchomości

Dominika Chylińska, dyrektor MGOPS Wieliczka

Lucjan Rówiński, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieliczce

Małgorzata Duży, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne     

dr Iwona Włodarczyk, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 6 w Wieliczce

dr hab. Jarosław Flis, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Tomasz Filipow, Prezes Zarządu Diskus Polska Sp. z o.o.

Grzegorz Lisowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Stanisław Szufa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Beata Bublewicz

Arpad Todor, Public Policies Coordinator at Ministry of Foreign Affairs, Romania

Alexandru Dimescu, Bussines Development Manager of CERS, Romania

Facebook
YouTube