Scientific Council:

prof. dr hab. Wojciech Czakon, Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Piotr Jedynak, Prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Zbigniew Makieła, Akademia WSB

prof. dr hab. Stanisław Mazur, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  

prof. dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Bernard Ziębicki, Dziekan Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości (Uniwersytet Ekonomiczny)

dr Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Program Council:

prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński

dr Artur Kozioł, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

prof. dr hab. Zbigniew Makieła, Akademia WSB

Magdalena Golonka, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Komunikacji Społecznej UMiG Wieliczka

Łukasz Sadkiewicz, Prezes CER Solne Miasto Sp. z o.o.

Piotr Sionko, Dyrektor Mediateki-Biblioteki Miejskiej w Wieliczce

Jolana Sobol, Dyrektor Wydziału Inwestycji UMiG Wieliczka

Agnieszka Szczepaniak, Zastępca Burmistrza Wieliczki ds. społecznych

Ignat Timar, Konsul Honorowy Rumunii w Krakowie

Facebook
YouTube